logo-mini

Weet je zeker dat je de feed wil verlaten?

Vertrekken

Oeps ... er ging iets mis!

Mijn Ierland

Op zoek naar inspiratie? Een reis aan het plannen? Of wil je jezelf gelukkig scrollen? Wij laten je het Ierland zien dat speciaal voor jou is gemaakt.

 • #Landschappen
 • #CultuurEnErfgoed
 • #Buitenactiviteiten
 • #hoogtepunten
MyICallOut_FindTheThings_EN_Desk_Above-Left MyICallOut_FindTheThings_EN_Desk_Above-Left

Oeps ... geen internetverbinding

Als je offline bent, kun je nog steeds items toevoegen aan Mijn bord. Nieuwe reisaanbevelingen worden alleen weergegeven als je online bent.

  Ontdek wat Ierland voor jou in petto heeft

  Oeps ... geen internetverbinding

  Als je offline bent, kun je nog steeds items toevoegen aan Mijn bord. Nieuwe reisaanbevelingen worden alleen weergegeven als je online bent.

  Mijn overzicht

  Vertel me meer

  Items zonder fysieke locatie worden niet weergegeven op de kaart.

  Het lijkt erop dat je bord leeg is

  Let op het kleine hartje op Ireland.com. Tik op het hartje om dingen toe te voegen aan je bord!

  Emptyboard Emptyboard

  Bordinstellingen

  Afbeelding van de collectie

  Zichtbaar voor mensen met wie je je bord deelt

  Geen afbeelding

  4281269753d44064af485ff31a51d5a3
  board-settings-sample-image-1
  board-settings-sample-image-2
  board-settings-sample-image-3
  board-settings-sample-image-4
  board-settings-sample-image-5
  board-settings-sample-image-6
  board-settings-sample-image-7

  Privacybeleid

  Laatst bijgewerkt: 4 november 2020

  Voor meer informatie over uw gegevens:

  Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming), Tourism Ireland, 5th Floor Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin D02 TD99, Ierland

  1. Wie we zijn

  Wij zijn Tourism Ireland Limited ('we/wij', 'ons/onze', 'Tourism Ireland') met de hoofdvestiging op 5th Floor Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin, D02 TD99, Ierland, en onze voorwaarden omvatten ook onze gelieerde ondernemingen. Met 'gelieerde ondernemingen' bedoelen we een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over ons, beheerd wordt door ons of onder gezamenlijke zeggenschap staat. Voor de toepassing van deze definitie wordt onder 'zeggenschap' verstaan: het directe of indirecte bezit van of de zeggenschap over meer dan 50% van de stembelangen van de entiteit in kwestie. Dit privacybeleid (het 'beleid') verwijst naar de website www.ireland.com (de 'website').

  Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Dit beleid is van toepassing op de website, applicaties en de bijbehorende diensten (de 'dienst'). Dit beleid is bedoeld om u, onze gebruikers, te beschermen door u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe we de informatie over u gebruiken, met wie we deze delen, hoelang we deze bewaren en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Uw gebruik van de website en eventuele micro-sites is afhankelijk van uw instemming met dit beleid.

  In dit beleid betekent de term 'persoonsgegevens' gegevens met betrekking tot een levende persoon die is of kan worden geïdentificeerd aan de hand van de gegevens of via de gegevens in combinatie met andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen en welke persoonsgegevens omvat zoals beschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals hieronder gedefinieerd).

  Lees het onderstaande aandachtig door. Door deze website te bezoeken en uw toestemming te geven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, wordt aangegeven dat de gebruiker dit beleid heeft gelezen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet met deze voorwaarden instemt, moet u de website onmiddellijk verlaten. We zullen uw toestemming in dit verband vastleggen. Als u niet langer met onze verwerking van uw persoonsgegevens instemt, kunt u ons verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen via het onderdeel 'Contact opnemen' hieronder.

  We zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 'Wetgeving inzake gegevensbescherming' betekent: de Wet persoonsregistraties van 1989 tot 2001, de Wet bescherming persoonsgegevens van 2001 tot 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 ('AVG'), en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de e-privacyverordening 2002/58/EG en de verordeningen van de Europese Gemeenschappen 2011 (elektronische communicatienetwerken en -diensten) (privacy en elektronische communicatie) ('e-privacyregelgeving'), als zodanig wordt wetgeving van tijd tot tijd aangevuld, gewijzigd, herzien of vervangen.

  We zijn een verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) met betrekking tot persoonsgegevens die we verzamelen van u, via uw of een andere gebruikers gebruik van de dienst en de instelling van uw account. In dit beleid wordt de basis uiteengezet waarop deze persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

  U kunt een betrokkene zijn (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) of u kunt een verwerkingsverantwoordelijke zijn. Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent in verband met de persoonsgegevens van andere betrokkenen, moet u zich houden aan alle verplichtingen voor een verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent, treden wij en u op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, tenzij anders overeengekomen.

  2. Informatie die we van u verzamelen

  We respecteren uw recht op privacy in verband met uw interacties met de dienst en streven ernaar om transparant te zijn in onze omgang met u over welke gegevens we zullen verzamelen en hoe we uw gegevens zullen gebruiken. Ook verzamelen en gebruiken we de persoonsgegevens alleen als we hier wettelijk recht toe hebben. Informatie over de persoonsgegevens die Ierse entiteiten verzamelen, is te vinden op www.dataprotection.ie, de website van de Irish Data Protection Commission ('gegevensbeschermingscoördinator').

  Eenvoudig gesteld is onze functie het vereenvoudigen van uw inspanningen om een Iers(e) toeristisch(e) product of dienst te vinden die bij u past. Het verzamelen van persoonlijke gegevens is dan ook beperkt en altijd vrijwillig. Als gebruiker van onze website kunt u zich aanmelden om informatie van ons te ontvangen, in welk geval wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben. Dit omvat uw naam en e-mailadres, en als u een papieren brochure aanvraagt die u zal worden toegestuurd, kunnen we ook om uw postadres vragen. In alle gevallen kunt u er zeker van zijn dat we alleen de meest elementaire gegevens zullen verzamelen die nodig zijn, zodat u de aangevraagde informatie tijdig kunt ontvangen. Informatie over websitegebruik wordt verzameld met behulp van cookies (zie onderdeel 5 hieronder/Cookies en ons cookiebeleid).

  We verzamelen en stellen generieke informatie samen over al ons websiteverkeer. Deze informatie wordt alleen in samengestelde vorm weergegeven. Tourism Ireland kan van tijd tot tijd om feedback vragen (gratis tekstinvoer, kwaliteitsbeoordelingen of vergelijkbaar) om te helpen bij het analyseren van de kwaliteit en prestaties van de website. Voor dit doel wordt informatie anoniem verzameld en alleen gebruikt om ons inzicht in de behoeften en meningen van klanten te geven. Soms kunnen specifieke citaten van personen worden uitgelicht, maar dit gebeurt zonder dat de gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd.

  U kunt te zien zijn op foto's van Tourism Ireland of van een fotograaf die namens Tourism Ireland werkt als u bijvoorbeeld een evenement, workshop of beurs in Ierland bijwoont of een kennismakingsbezoek brengt aan het eiland.

  Deze beelden kunnen worden gebruikt door Tourism Ireland voor het publiceren van de verschillende activiteiten via alle mediakanalen van Tourism Ireland. In dergelijke gevallen worden bezoekers gefotografeerd onder de rechtmatige basis van legitieme belangen. Waar mogelijk zal Tourism Ireland de mogelijke risico's tot een minimum beperken door mondeling of visueel kenbaar te maken dat er fotografie zal plaatsvinden, waarmee bezoekers de gelegenheid krijgen om kenbaar te maken dat ze niet gefotografeerd willen worden.

  Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid, worden hierna gezamenlijk 'uw gegevens' genoemd. Uw gegevens staan los van en moeten worden onderscheiden van de door de gebruiker geüploade gegevens (hieronder omschreven).

  We streven ernaar om uw gegevens nauwkeurig en actueel te houden. Als zodanig dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in dergelijke gegevens waar u zich van bewust bent. U kunt de interesse die u in onze direct marketing hebt getoond wijzigen door in elk elektronisch directmarketingbericht dat u van ons ontvangt op 'uitschrijven' te klikken.

  De in het kader van de website ontwikkelde toepassingen voor mobiele apparaten zullen de hierboven beschreven informatie uitvoeren en vastleggen en zijn ook aan dit beleid onderworpen. Toepassingen die door ons zijn ontwikkeld maar worden ingezet op andere platforms, zoals socialemediakanalen, kunnen ons feedback geven over de activiteiten en het gebruik die specifiek zijn voor een gebruiker.

  Als u jonger bent dan 18 jaar dient u toestemming van uw ouder/voogd te krijgen voordat u uw gegevens aan ons verstrekt of de dienst gebruikt.

  3. Waarom we uw gegevens verzamelen en verwerken

  Waar nodig kunnen we gedurende het leveren van onze dienst informatie van u verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen tijdens het monitoren van onze technologische hulpmiddelen en diensten, waaronder de communicatie die we via onze website en e-mail verzenden en ontvangen. We verzamelen gegevens over u als u deze aan ons verstrekt of rechtstreeks met ons communiceert.

  We verzamelen informatie over u om uw websiteaccount te beheren, uw brochurebestelling te verwerken en, als u hiermee instemt, u e-mails te sturen over andere Ierse toerismeproducten en -diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. We kunnen de informatie die we op de website over u hebben verzameld, gebruiken om uw volgende bezoeken aan onze website te personaliseren.

  We verzamelen IP-adressen van bezoekers van onze website (een IP-adres is een uniek nummer waarmee elke computer of elk ander netwerkapparaat dat met het internet is verbonden, geïdentificeerd kan worden). Hierdoor kunnen we de locatie van gebruikers identificeren, storend gebruik verhinderen en het aantal bezoeken uit verschillende landen vaststellen. We analyseren deze gegevens om trends te onderzoeken en statistische gegevens bij te houden. We bekijken bijvoorbeeld welke delen van onze website gebruikers bezoeken en hoeveel tijd ze daar doorbrengen.

  We kunnen uw persoonsgegevens op een of meerdere van de volgende rechtsgronden gebruiken: (i) voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, (ii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden bij het leveren van de dienst aan u (in dat geval zullen onze legitieme belangen geen afbreuk doen aan uw fundamentele privacyrechten), en/of (iii) in beperkte omstandigheden, waar u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

  Hieronder hebben we in een tabel een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke van de rechtsgronden we vertrouwen om dit te doen. Waar nodig hebben we ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

  Let op: we kunnen uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrond verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrond die we gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer in de onderstaande tabel meer dan één rechtsgrond is uiteengezet.

  Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

  Purpose Categories of data Legal basis for processing and, where necessary, the basis of legitimate interests
  To respond to an enquiry from you Basic information
  Contact information
  Necessary for our legitimate interests (to respond to your enquiry at your request)
  To register you as a user of our website Basic information
  Contact information
  Necessary for the performance of a contract so that you can access your My Ireland data and post in our Community
  To send you our postal brochures Basic information
  Contact information
  Necessary for our legitimate interests (to grow our business)
  To enable you to enter our competitions or complete a survey Basic information
  Contact information
  Profile information
  Necessary for the performance of a contract.

  Competitions may be run in conjunction with our partners and your contact information would be shared with them only with your consent.
  To make suggestions and recommendations to you about services that may be of interest to you through our email newsletter Basic information
  Contact information
  Profile information
  Newsletter information
  To register you to receive our newsletters upon your request and with your consent
  To personalise your experience on our website Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Using cookie and tracking data if you have consented to this through our cookie consent management system.

  Please see our Cookie Policy for further information on tracking cookies and how to opt out of these and remove all tracking cookies tied to your current web session.
  To profile you in our machine learning model and deliver recommended content to you based on your interests and browsing behaviour Basic information
  Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Location data
  Necessary for our legitimate interests (to better understand our consumers and deliver more tailored content on our website, other websites we advertise on and newsletters issued to you if you have consented to receive these).

  You can update your interests through My Ireland registration, which will allow more accurate content serving. Please see our Cookie Policy for further information on tracking cookies and how to opt out of these and remove all tracking cookies tied to your current web session.
  To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data). Basic information
  Contact information
  Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration, IT services and Website security).
  To provide and improve our Website, including auditing and monitoring its use, providing and improving our Service to you and managing and administering our relationship with you. Basic information
  Contact information
  Marketing information
  Technical information
  Location data
  Necessary for our legitimate interests (to provide and improve our website, including auditing and monitoring its use; providing and improving our Service to you and managing and administering our relationship with you)

  Necessary to fulfil our legal, regulatory and risk management obligations.
  Purpose
  To respond to an enquiry from you
  To register you as a user of our website
  To send you our postal brochures
  To enable you to enter our competitions or complete a survey
  To make suggestions and recommendations to you about services that may be of interest to you through our email newsletter
  To personalise your experience on our website
  To profile you in our machine learning model and deliver recommended content to you based on your interests and browsing behaviour
  To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data).
  To provide and improve our Website, including auditing and monitoring its use, providing and improving our Service to you and managing and administering our relationship with you.
  Categories of data
  Basic information
  Contact information
  Basic information
  Contact information
  Basic information
  Contact information
  Basic information
  Contact information
  Profile information
  Basic information
  Contact information
  Profile information
  Newsletter information
  Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Basic information
  Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Location data
  Basic information
  Contact information
  Profile information
  Newsletter information
  Technical information
  Basic information
  Contact information
  Marketing information
  Technical information
  Location data
  Legal basis for processing and, where necessary, the basis of legitimate interests
  Necessary for our legitimate interests (to respond to your enquiry at your request)
  Necessary for the performance of a contract so that you can access your My Ireland data and post in our Community
  Necessary for our legitimate interests (to grow our business)
  Necessary for the performance of a contract.

  Competitions may be run in conjunction with our partners and your contact information would be shared with them only with your consent.
  To register you to receive our newsletters upon your request and with your consent
  Using cookie and tracking data if you have consented to this through our cookie consent management system.

  Please see our Cookie Policy for further information on tracking cookies and how to opt out of these and remove all tracking cookies tied to your current web session.
  Necessary for our legitimate interests (to better understand our consumers and deliver more tailored content on our website, other websites we advertise on and newsletters issued to you if you have consented to receive these).

  You can update your interests through My Ireland registration, which will allow more accurate content serving. Please see our Cookie Policy for further information on tracking cookies and how to opt out of these and remove all tracking cookies tied to your current web session.
  Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration, IT services and Website security).
  Necessary for our legitimate interests (to provide and improve our website, including auditing and monitoring its use; providing and improving our Service to you and managing and administering our relationship with you)

  Necessary to fulfil our legal, regulatory and risk management obligations.

  Waar we uw gegevens op een andere manier willen gebruiken, zorgen we ervoor dat we u informeren en eerst uw toestemming krijgen. U krijgt de gelegenheid om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan genoemd in dit beleid, te handhaven of in te trekken.

  4. Door de gebruiker geüploade gegevens

  Uw gegevens staan los van en moeten worden onderscheiden van de door de gebruiker geüploade gegevens. 'Door de gebruiker geüploade gegevens' zijn gegevens die door u of anderen worden geüpload via uw account of uw gebruik van de dienst wanneer u de commentaar- en blogfunctie op onze website gebruikt. We raden u ten zeerste aan om geen persoonsgegevens te uploaden in door de gebruiker geüploade gegevens. Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor om door de gebruiker geüploade gegevens te bekijken, te bewerken of te verwijderen. We modereren alle door de gebruiker geüploade gegevens om er zeker van te zijn dat deze geen persoonsgegevens bevatten. Desalniettemin zijn wij een verwerker en bent u de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot door de gebruiker geüploade gegevens (voor zover deze persoonsgegevens bevatten).

  Als u een verwerkingsverantwoordelijke bent in verband met de persoonsgegevens van andere betrokkenen, moet u zich houden aan alle verplichtingen voor een verwerkingsverantwoordelijke onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  5. Cookies

  Onze website maakt gebruik van bepaalde cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment opnieuw bekijken door hier te klikken: Cookie-instellingen

  6. Zijn er gevallen waarin we uw gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen?

  We kunnen contact met u opnemen:

  • om administratieve redenen in verband met de dienst (zoals om u te herinneren aan uw wachtwoord of om u te informeren dat (een) bepaalde dienst, activiteit of onlinecontent is opgeschort voor onderhoud of in reactie op een vraag die u ons stelt);
  • om u te informeren over onze dienst, activiteiten of onlinecontent, met inbegrip van het verzenden van e-nieuwsbrieven of soortgelijke correspondentie en updates of om te reageren op uw contactverzoek, bijvoorbeeld op onze website, via e-mail of via 'Contact opnemen', zoals hieronder beschreven;
  • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze diensten (deelname is altijd vrijwillig).
  • voor directmarketingdoeleinden.

  7. Uw gegevensrechten

  Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en wij, als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw gegevens, zullen deze rechten met betrekking tot uw gegevens in acht nemen:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
  • het recht ons te verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing;
  • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming;
  • het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te voorkomen;
  • het recht uw persoonsgegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder;
  • het recht om verwijderd te worden; en
  • het recht om een klacht in te dienen bij de DPC (gegevensbeschermingscoördinator) als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt.

  Deze rechten worden hieronder in meer detail uiteengezet, maar als u opmerkingen, zorgen of klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens heeft, neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact opnemen'). We antwoorden u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld of omslachtig is. In dat geval zullen we binnen drie maanden antwoorden (we zullen u binnen de eerste maand informeren of het langer dan een maand zal duren voordat we kunnen antwoorden). Wanneer we conform de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen een bepaalde periode moeten antwoorden, zullen we binnen die periode antwoorden.

  7.1 Recht op inzage in persoonsgegevens die betrekking op u hebben

  U kunt verzoeken de persoonsgegevens die we over u bewaren in te zien en het volgende te verkrijgen:

  • een samenvatting van dergelijke persoonsgegevens en de categorieën persoonsgegevens die worden bewaard (zie onderdelen 2 en 3 hierboven);
  • details over het doel waarvoor de gegevens zijn of zullen worden verwerkt (zie onderdeel 3 hierboven);
  • details over de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie deze zijn of kunnen worden bekendgemaakt, waaronder of die zich in het buitenland bevinden en welke beschermingsmaatregelen voor dergelijke doorgiften naar het buitenland worden toegepast (zie onderdeel 10 hieronder);
  • details over de periode waarvoor de gegevens worden bewaard of de criteria die we gebruiken om te bepalen hoelang de gegevens worden bewaard (zie onderdeel 15 hieronder);
  • details over uw rechten, waaronder de rechten op rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking (uiteengezet in dit onderdeel 7);
  • alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens (zie onderdeel 2 hierboven);
  • of we al dan niet geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitvoeren en, indien we dat doen, informatie over de betrokken logica en de beoogde resultaten of gevolgen van die besluitvorming of profilering (zie onderdeel 7.4 hieronder); en
  • welke voorzorgsmaatregelen er zijn getroffen indien uw persoonsgegevens naar buiten de EER worden doorgegeven (zie onderdeel 10 hieronder).

  In dit beleid wordt alle informatie met betrekking tot de bovenstaande punten uiteengezet. Heeft u echter behoefte aan meer uitleg? Neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact opnemen').

  Wanneer u een verzoek doet met betrekking tot uw persoonsgegevens dient u bij de indiening van uw verzoek (zie hieronder 'Contact opnemen') aan te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien. Een kopie van een dergelijk verzoek kan door ons worden bewaard voor onze legitieme doeleinden bij het beheren van de dienst. Door ons zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het type gegevens dat u graag wilt ontvangen, kunnen we deze gegevens eenvoudiger vinden. Als we, om aan uw verzoek te voldoen, informatie met betrekking tot of identificatie van een andere persoon openbaar moeten maken, moeten we, indien mogelijk, wellicht de toestemming van die persoon verkrijgen. Als we geen toestemming kunnen krijgen, is het mogelijk dat we die informatie moeten onthouden of de gegevens moeten bewerken om de identiteit van die persoon zo mogelijk te verwijderen.

  Er zijn bepaalde soorten gegevens die we niet verplicht zijn aan u bekend te maken, waaronder persoonsgegevens waaruit onze intenties met betrekking tot onderhandelingen met u blijken en waarvan openbaarmaking die onderhandelingen waarschijnlijk zou schaden. We hebben ook het recht om een gegevensinzageverzoek van u te weigeren wanneer (i) een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan (in dit geval kunnen we besluiten u kosten in rekening te brengen als we u de gevraagde persoonsgegevens verstrekken), of (ii) we het recht hebben om dit te doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  7.2 Het recht op correctie van eventuele fouten in uw persoonsgegevens of tot bijwerken van uw persoonsgegevens

  U kunt ons verzoeken eventuele fouten gratis te corrigeren in de persoonsgegevens die we over u bezitten. Als u dit wilt:

  • schrijf ons dan een e-mail of bericht (zie hieronder 'Contact opnemen');
  • dient u ons voldoende informatie te verstrekken, zodat we u kunnen identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en
  • dient u ons te melden welke informatie onjuist is en waardoor deze vervangen moet worden.

  Als we uw persoonsgegevens moeten bijwerken, zullen we de ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

  Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, juist en volledig zijn. Als enige informatie die u ons heeft verstrekt verandert, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten (zie 'Contact opnemen' bij onderdeel 17 hieronder).

  7.3 Het recht ons te verzoeken om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing

  Marketingactiviteiten

  We willen u graag informatie sturen over onze producten en diensten en die van andere leden van de Ierse toerismebranche die voor u mogelijk interessant zijn. Wanneer u uw contactgegevens op een van onze websiteformulieren invoert, heeft u de mogelijkheid om u voor het ontvangen van onze promotionele informatie aan te melden. Dit doet u door simpelweg het relevante vakje op het formulier aan te vinken. Als u ermee heeft ingestemd marketing te ontvangen, kunt u zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. U heeft te allen tijde het recht ons te beletten contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of om uw informatie met onze zorgvuldig geselecteerde partners in de Ierse toerismesector te delen.

  Van tijd tot tijd voeren we samen met derden promotionele e-mailcampagnes uit. Als u zich heeft 'aangemeld' voor het ontvangen van dergelijke campagnes, kunnen we promotionele e-mails sturen naar uw e-mailadres met informatie over producten en diensten waarvan we denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Dergelijke e-mails kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten en hiervoor verwijzen we u naar het gedeelte 'Hoe we uw persoonsgegevens beschermen' van onderdeel 11 hieronder. Alle promotionele e-mails worden altijd door ons verzonden.

  We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van informatie en speciale aanbiedingen van onze zorgvuldig geselecteerde reispartners.

  Kennisgeving inzake reclame op basis van surfgedrag (behavioural advertising)

  Tourism Ireland kan gegevens die op de website zijn verzameld gebruiken om advertenties voor u te personaliseren op andere websites van Tourism Ireland of van derden.

  U kunt ons verzoeken te stoppen contact met u op te nemen voor directmarketingdoeleinden. Als u dit wilt:

  • Klik op 'Uitschrijven' op een e-mail (dit verzoek wordt direct ingewilligd);
  • Stuur een e-mail via 'Contact opnemen' hieronder (dit kan tot 5 werkdagen duren)

  We zullen u informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot een verzoek via 'Contact opnemen' om de direct marketing stop te zetten. Dit kan zijn in de vorm van een e-mail als antwoord, waarin wordt bevestigd dat u zich heeft 'uitgeschreven'. Uitschrijven voor direct marketing betekent niet dat u bent afgemeld voor essentiële elektronische communicatie met betrekking tot het beheer van uw account.

  7.4 Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te voorkomen

  In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensverwerking kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten als:

  • u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn (maar we kunnen opnieuw met verwerken beginnen zodra we hebben gecontroleerd en bevestigd dat deze juist zijn);
  • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat we uw persoonsgegevens wissen;
  • we de persoonsgegevens voor onze verwerking niet meer nodig hebben; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, omdat u van mening bent dat uw belangen voorrang zouden moeten krijgen tegenover de basis waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

  Als u uw recht uitoefent om ons te beperken in het verwerken van uw persoonsgegevens zullen we de persoonsgegevens blijven verwerken als:

  • u instemt met dergelijke verwerking;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van juridische vorderingen;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen; of
  • de verwerking noodzakelijk is vanwege redenen van algemeen belang.
  7.5 Recht op gegevensportabiliteit

  In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u verzoeken om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die we elektronisch bewaren, of om deze rechtstreeks aan een andere partij te verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, maar niet op gegevens die door ons zijn gegenereerd. Bovendien is het recht op gegevensportabiliteit ook alleen van toepassing wanneer:

  • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst; en
  • de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
  7.6 Het recht om te wissen

  In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ons verzoeken (zie 'Contact opnemen' hieronder) uw persoonsgegevens te wissen indien:

  • u niet gelooft dat we uw persoonsgegevens nodig hebben om deze te verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid;
  • u ons eerder toestemming had verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, en u die toestemming intrekt en we uw persoonsgegevens daardoor niet op wettelijke wijze kunnen verwerken;
  • u bezwaar maakt tegen onze verwerking en we geen enkele wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken;
  • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist toen dat had moeten plaatsvinden; of
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wet te voldoen.

  We kunnen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden blijven verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld wanneer we een wettelijke rechtvaardiging hebben om dergelijke persoonsgegevens te bewaren, zoals het hebben van ons rechtmatige zakelijke belang om dit te doen, bijvoorbeeld het bewaren van bewijs van factuurgegevens enz.). Indien u ons heeft verzocht uw persoonsgegevens te wissen, zullen we ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

  Als u daarom verzoekt, zullen we u ook over die ontvangers informeren.

  8. Het recht om te klagen bij de DPC (gegevensbeschermingscoördinator)

  Als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid, neem dan in de eerste plaats contact met ons op. Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht bij de gegevensbeschermingscoördinator indienen of uw andere rechten uitoefenen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Informatie over hoe u dit kunt doen, is te vinden op de website van de gegevensbeschermingscoördinator: https://www.dataprotection.ie

  9. Intrekking van toestemming

  Als u niet langer instemt met onze verwerking van uw gegevens (met betrekking tot een kwestie waarnaar in dit beleid wordt verwezen en waarvoor uw toestemming vereist is), kunt u ons verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen via de onderstaande mogelijkheid 'Contact opnemen'. Let er echter op dat als u uw toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt, we mogelijk niet de hele of een deel van de dienst aan u kunnen leveren.

  10. Met wie we uw gegevens delen

  We zullen uw gegevens niet delen zonder uw toestemming of tenzij dit wettelijk vereist is (behalve zoals uiteengezet in dit beleid). Als we betrokken raken bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van een deel van onze activa, worden uw gegevens niet doorgegeven aan een derde partij, tenzij er met de ontvanger afdoende waarborgen zijn getroffen met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens.

  We beperken de toegang tot uw gegevens tot medewerkers, contractanten en agenten die dergelijke toegang nodig hebben om onze dienst te kunnen beheren, ontwikkelen of verbeteren. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen vallen onder disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging, civiele en/of strafrechtelijke vervolging, als zij niet aan deze verplichtingen voldoen.

  We kunnen uw gegevens ook delen met onze externe leveranciers die ons helpen bij het leveren van de dienst.

  We delen uw gegevens ook met verschillende derde partijen (afhankelijk van de contracten met deze derde partijen), bijv. onze reispartners, maar alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor dit delen.

  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven naar, en opgeslagen of ingezien worden in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), met als doeleinde dat wij de dienst kunnen leveren. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers van buiten de EER die voor ons of voor een andere zakelijke entiteit binnen onze groep of voor een van onze leveranciers werken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met deze doorgifte, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid te behandelen. De genomen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de doorgifte van uw gegevens naar derden buiten de EER omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het door ons afsluiten van passende overeenkomsten met alle partijen die dergelijke persoonsgegevens ontvangen.

  Alle gegevens die u ons verstrekt, worden op onze beveiligde servers (of die van gecontracteerde derden) opgeslagen. Indien we u een wachtwoord hebben verstrekt (of waar u zelf een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot delen van onze dienst, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen u om geen wachtwoord te delen met een persoon die geen toestemming heeft om de dienst te gebruiken.

  11. Websites van derden

  Dit beleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en worden beheerd door ons. We hebben geen zeggenschap over de sites/applicaties die vanuit de dienst gekoppeld kunnen zijn. Deze andere websites of applicaties kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonsgegevens van u opvragen. U erkent dat de dienst die we leveren u in staat stelt om of van dienst kan zijn bij het openen van de inhoud van de website, het in contact komen met en het kopen van goederen en diensten van derden of via websites van derden en dat u dit uitsluitend op eigen risico doet. We vertegenwoordigen of verbinden ons niet en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot de inhoud of het gebruik van of de correspondentie met een dergelijke website van een derde of transacties die zijn voltooid, of contracten die door u zijn gesloten met een dergelijke derde of het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke derde. De websites van derden of de inhoud van de websites van derden die via de dienst beschikbaar worden gesteld, worden niet automatisch door ons goedgekeurd of aanbevolen. We raden u aan om zorgvuldig kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites en/of diensten die worden beheerd door derden. Let op: we zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden.

  12. Aanstootgevende inhoud

  Als uw gegevens materiaal bevatten dat redelijkerwijs als beledigend, ongepast of verwerpelijk kan worden beschouwd of anderszins verstorend gedrag met betrekking tot de dienst veroorzaakt, kunnen we dergelijke inhoud verwijderen en/of het gebruik van uw account opschorten. We kunnen dergelijk materiaal ook van onze socialemediapagina's verwijderen.

  Indien we redelijkerwijs van mening zijn dat u toepasselijke wetgeving schendt of kan schenden, bijvoorbeeld wetgeving inzake uitingsdelicten, kunnen we uw persoonlijke informatie aan relevante derden openbaar maken, waaronder wetshandhavingsinstanties of uw internetprovider. We doen dit alleen in omstandigheden waarin een dergelijke openbaarmaking is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  13. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

  We doen ons uiterste best de privacy van gebruikers te beschermen door de juiste beveiligingstechnologie te gebruiken. We beperken de toegang tot uw gegevens tot werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die uw gegevens nodig hebben om de diensten die we leveren te exploiteren, ontwikkelen of verbeteren. We zorgen ervoor dat we passende fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen. Ook zorgen we er bij het uitbesteden van processen voor dat de dienstverlener gepaste beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. Onze dienst kan echter hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, waaronder cookies. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden, en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

  We zullen passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's die de verwerking van uw gegevens met zich meebrengen. We zullen in het bijzonder de risico's overwegen die worden veroorzaakt door onvoorziene of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot uw gegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

  Helaas is de doorgifte van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar ons worden verzonden, niet garanderen. Een dergelijke doorgifte is dan ook op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toepassen om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of ander(e) verlies of schade als gevolg van (i) de doorgifte van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, waaronder het internet, of (ii) een vertraging of foutieve bezorging door een andere dienstverlener die niet door ons is gecontracteerd, en u erkent dat onze dienst mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. U zult begrijpen dat we de volledige preventie van cyberaanvallen, zoals hacking, spyware en virussen, niet kunnen garanderen. Daarom zult u ons niet aansprakelijk stellen voor ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of vernietiging van uw gegevens die uit dergelijke risico's voortvloeit.

  14. Melden van inbreuk

  Ernstige gegevensinbreuken met betrekking tot uw gegevens worden zonder onnodige vertraging door ons aan de gegevensbeschermingscoördinator gemeld, en indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat we ons hiervan bewust zijn geworden. Als er na 72 uur geen melding is gemaakt, zullen we een gemotiveerde rechtvaardiging voor de vertraging vermelden. Het is echter niet nodig de gegevensbeschermingscoördinator op de hoogte te stellen wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens resulteert in een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Een inbreuk inzake persoonsgegevens betekent in dit verband een inbreuk op de beveiliging die leidt tot per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang verlenen tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

  We houden gegevens bij over gegevensinbreuk, waaronder de gevolgen hiervan en de getroffen herstelmaatregelen. We zullen u informeren over elke gegevensinbreuk die van invloed is op uw persoonsgegevens (en die een hoog risico voor u inhoudt) wanneer we daar op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming toe verplicht zijn. We zijn niet verplicht om u een gegevensinbreuk te melden indien:

  • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor iedereen die niet geautoriseerd is voor toegang hiertoe, zoals codering; of
  • we daaropvolgend maatregelen hebben getroffen die ervoor zorgen dat het hoge risico voor betrokkenen waarschijnlijk niet concreet zal worden; of
  • dit een onevenredige inspanning zou vergen, in welk geval we in plaats daarvan een openbare communicatie inzetten.

  15. Bewaring van persoonsgegevens

  Uw gegevens worden bewaard en opgeslagen gedurende een periode die wij noodzakelijk achten, met inachtneming van het doel waarvoor ze in eerste instantie zijn verzameld. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens bewaren indien dat nodig is om uw account te beheren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, om zakelijke activiteiten te ondersteunen en om onze dienst te blijven ontwikkelen en verbeteren.

  Waar we gegevens bewaren voor het verbeteren en ontwikkelen van diensten, nemen we stappen om gegevens te verwijderen die u rechtstreeks identificeren, en gebruiken we de gegevens alleen om gemeenschappelijk inzicht te krijgen in het gebruik van onze dienst en niet om specifieke persoonskenmerken van u te analyseren.

  16. Wijzigingen in het privacybeleid

  We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. De datum van de meest recente wijzigingen staat bovenaan dit beleid. Als u niet instemt met deze wijzigingen, dient u de dienst niet te blijven gebruiken om uw gegevens te versturen. Als er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in het privacybeleid, zullen we u op de hoogte brengen door een prominent bericht te plaatsen op onze dienst of door u een bericht te sturen met betrekking tot deze wijzigingen. Zonder uw toestemming verwerken we uw gegevens niet op een manier die niet door dit beleid wordt beoogd.

  17. Contact opnemen

  Als u contact met ons wilt nemen met betrekking tot uw rechten zoals uiteengezet in dit beleid, dienen alle dergelijke verzoeken schriftelijk te worden ingediend per e-mail aan dpo@tourismireland.com.