logo-mini

Weet je zeker dat je de feed wil verlaten?

Vertrekken

Oeps ... er ging iets mis!

Mijn Ierland

Op zoek naar inspiratie? Een reis aan het plannen? Of wil je jezelf gelukkig scrollen? Wij laten je het Ierland zien dat speciaal voor jou is gemaakt.

 • #Landschappen
 • #CultuurEnErfgoed
 • #Buitenactiviteiten
 • #hoogtepunten
MyICallOut_FindTheThings_EN_Desk_Above-Left MyICallOut_FindTheThings_EN_Desk_Above-Left

Oeps ... geen internetverbinding

Als je offline bent, kun je nog steeds items toevoegen aan Mijn bord. Nieuwe reisaanbevelingen worden alleen weergegeven als je online bent.

  Ontdek wat Ierland voor jou in petto heeft

  Oeps ... geen internetverbinding

  Als je offline bent, kun je nog steeds items toevoegen aan Mijn bord. Nieuwe reisaanbevelingen worden alleen weergegeven als je online bent.

  Mijn overzicht

  Vertel me meer

  Items zonder fysieke locatie worden niet weergegeven op de kaart.

  Het lijkt erop dat je bord leeg is

  Let op het kleine hartje op Ireland.com. Tik op het hartje om dingen toe te voegen aan je bord!

  Emptyboard Emptyboard

  Bordinstellingen

  Afbeelding van de collectie

  Zichtbaar voor mensen met wie je je bord deelt

  Geen afbeelding

  4281269753d44064af485ff31a51d5a3
  board-settings-sample-image-1
  board-settings-sample-image-2
  board-settings-sample-image-3
  board-settings-sample-image-4
  board-settings-sample-image-5
  board-settings-sample-image-6
  board-settings-sample-image-7

  Gebruiksvoorwaarden

  Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website begint te gebruiken. Door gebruik te blijven maken van de dienst, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Als u niet instemt met deze algemene voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.


  Deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website van Ireland.com. In deze voorwaarden verwijst 'de website' naar alle facetten van de website van Ireland.com, alle community's, forums of commentaarpagina's en relevante mobiele applicaties die worden aangeboden door TOURISM IRELAND.

  Voor meer informatie over uw gegevens

  Data Protection Officer (afdeling gegevensbescherming), Tourism Ireland, 5th Floor Bishop's Square, Redmond's Hill, Dublin D02 TD99, Ierland
  +353 1 476 3400
  +353 1 476 3666

  Auteursrechtverklaring

  Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en alle andere rechten van al het materiaal op deze website eigendom van of gelicentieerd door TOURISM IRELAND. U bent gemachtigd om fragmenten van deze website af te drukken en te downloaden op de volgende basis:

  1. Alle kopieën van deze pagina's die zijn opgeslagen op een schijf of een ander opslagmedium, mogen alleen worden gebruikt voor weergavedoeleinden of om fragmenten af te drukken voor persoonlijk gebruik.
  2. Documenten of bijbehorende afbeeldingen op deze website dienen op geen enkele manier te worden gewijzigd.
  3. De afbeeldingen op deze website mogen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt. We stimuleren het delen van inhoud, maar respecteren ook het auteursrecht. Voeg waar nodig naamsvermelding en links van gedeelde inhoud toe.
  4. Geen enkel deel van deze website mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOURISM IRELAND worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch zoeksysteem of dienst.
  5. Zonder toestemming van TOURISM IRELAND mag de naam of het logo van TOURISM IRELAND niet worden gebruikt of weergegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

  Aanbiedingen en vermeldingen van touroperators op Ireland.com

  TOURISM IRELAND levert geen andere diensten dan het weergeven van de hierin opgenomen informatie met als doel de marketing van Ierland als reisbestemming met branche- en handelspartners. Tourism Ireland verkoopt of verstrekt geen tickets en ontvangt geen betalingen voor tickets of andere belastingen, service- of commerciële kosten. Tourism Ireland streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie van branchepartners (waaronder het vermelden van partners met garantiebescherming) correct is op het moment van uploaden of weergeven. Prijzen in Britse pond en euro, garantie en onlinebeschikbaarheid worden beheerd door branchepartners en of hun externe leveranciers en zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan commerciële wijzigingen. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het onderhoud van de verstrekte boekingspagina's, het verwijderen van aanbiedingen, beperkte beschikbaarheid en of andere inhoud op websites van partners. Neem bij het boeken van een vakantie contact op met uw reisorganisatie of -agent voor de meest recente informatie, garantieverzekering en algemene voorwaarden.

  Disclaimer voor reisidee

  Dit zijn voorbeelden van reisideeën en moeten alleen als leidraad worden gebruikt. Als u suggesties heeft voor toekomstige reisideeën, dan horen wij graag van u.

  Gebruiksvoorwaarden

  De toegang tot en het gebruik van deze website wordt verleend door TOURISM IRELAND onder voorbehoud van het volgende.

  1. Het gebruik van de community van Ireland.com is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en daarom is het kinderen onder de 18 jaar niet toegestaan om de community van Ireland.com te gebruiken of te bekijken. We kunnen niet garanderen dat alle inhoud op de website geschikt is voor personen onder de 18 jaar.
  2. Het gebruik van deze website houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt. Deze worden van kracht zodra u deze website voor het eerst gebruikt en ze blijven van toepassing voor elk volgend of verder gebruik van de website. TOURISM IRELAND behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen online te publiceren. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van informatie die online wordt gepubliceerd om tijdig op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Het blijvende gebruik van deze website nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent uw aanvaarding van deze gewijzigde overeenkomst volgens de gepubliceerde wijzigingen.
  3. TOURISM IRELAND streeft ernaar dat deze website 24 uur per dag beschikbaar is, maar TOURISM IRELAND is niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.
  4. De toegang tot deze website kan tijdelijk of permanent en zonder kennisgeving worden opgeschort.
  5. TOURISM IRELAND zet zich ervoor in dat de informatie op deze website juist is, maar geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wordt gegeven over de juistheid ervan en TOURISM IRELAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een inhoudsfout of weglating.
  6. Een deel van deze website bevat materiaal dat door derden bij TOURISM IRELAND wordt aangeleverd. Derden zijn er verantwoordelijk voor dat materiaal dat wordt aangeleverd om op deze website te worden gepubliceerd, voldoet aan nationale en relevante buitenlandse wetgeving. TOURISM IRELAND kan de juistheid van dit materiaal niet garanderen en wijst hierbij uitdrukkelijk verantwoordelijkheid af voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in het materiaal, verkeerde interpretaties en enig(e) of alle verlies, teleurstelling, nalatigheid of schade als gevolg van het vertrouwen in het materiaal op deze website of enig falen of vermeend falen van de levering van de diensten waarnaar op deze website wordt verwezen, of in geval van faillissement, liquidatie of beëindiging van de handelsactiviteiten van een bedrijf, persoon of firma waarnaar hierin wordt verwezen. De juistheid en actualiteit van de informatie moet worden nagetrokken bij de betrokken instellingen.
  7. TOURISM IRELAND is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van zaken of winst) die voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of het materiaal op deze website, of uit een handeling of beslissing die is genomen als gevolg van het gebruik van deze website of dergelijk materiaal.
  8. Deze website bevat verwijzingen en koppelingen naar andere bedrijven en bronnen op het internet. Dergelijke koppelingen en verwijzingen worden alleen verstrekt als hulpmiddel om u te helpen bij het identificeren en lokaliseren van internetbronnen en andere bedrijven die voor u van belang kunnen zijn, en zijn niet bedoeld om te verklaren of te impliceren dat Tourism Ireland deze sponsort, eraan is gelieerd of ermee is geassocieerd, of wettelijk is geautoriseerd om een handelsnaam, geregistreerd handelsmerk, logo, wettelijk of officieel zegel te gebruiken, of een auteursrechtelijk beschermd symbool te gebruiken dat in de koppelingen kan worden weergegeven. Tourism Ireland is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor de inhoud, representaties of adviezen die beschikbaar zijn op websites die aan deze website zijn gekoppeld. Alle uitspraken, standpunten of meningen die in deze links worden geuit, zijn de uitspraken, standpunten en meningen van de bedrijven, auteurs en uitgevers van het materiaal in deze links en vormen geen bindende of creëren geen wettelijke aansprakelijkheid van de kant van Tourism Ireland of een organisatie of persoon met wie Tourism Ireland is gelieerd. Het aanbieden van dergelijke links impliceert geen goudkeuring door Tourism Ireland van de daarin opgenomen materialen.
  9. Als een van deze voorwaarden als onwettig, ongeldig of op een andere manier als onafdwingbaar moet worden beschouwd, dan zal of zullen deze voorwaarde(n) uit de betreffende clausule worden geschrapt en zullen de overige voorwaarden blijven bestaan, volledig van kracht en afdwingbaar blijven.
  10. Als u een onderdeel van deze website bezoekt, wordt u geacht deze voorwaarden in zijn geheel te hebben aanvaard, en de hierin uiteengezette voorwaarden vormen de gehele overeenkomst. In het geval dat u op enig moment deze voorwaarden niet of niet langer accepteert, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.
  11. TOURISM IRELAND biedt deze website 'zoals hij is' en 'zoals beschikbaar' en zonder enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde. In het bijzonder (maar zonder beperking) garandeert TOURISM IRELAND niet dat deze website zonder onderbrekingen zal functioneren en tijdig, veilig of foutloos zal zijn. TOURISM IRELAND garandeert niet dat de website of de inhoud ervan vrij is van virussen of problemen en TOURISM IRELAND is niet verantwoordelijk voor schade aan uw eigendom als gevolg van uw gebruik van deze website.
  12. Als u opmerkingen of inhoud van welke aard dan ook (hierna 'gebruikersinhoud' genoemd) indient bij TOURISM IRELAND, gaat u ermee akkoord en garandeert u dat u de gebruikersinhoud hebt gemaakt of dat u toestemming heeft gekregen van, of naar behoren gemachtigd bent door, de eigenaar van de gebruikersinhoud om dit te doen.

  13. Gedragsrichtlijnen

  1. U gaat ermee akkoord om deze website niet te gebruiken voor de volgende doeleinden:
   1. het uploaden, plaatsen of anderszins overdragen van materiaal dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, aanstootgevend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, privacyschendend, hatelijk of raciaal, ethisch of anderszins aanstootgevend is;
   2. op enigerlei wijze minderjarigen schade berokkenen;
   3. zich uitgeven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot een medewerker, functionaris, forum- of gemeenschapsleider, gids of gastheer van TOURISM IRELAND, of ten onrechte een relatie met een persoon of entiteit vertegenwoordigen of anderszins valselijk vertegenwoordigen;
   4. materiaal of inhoud plaatsen die ten onrechte uitdrukt of impliceert dat dergelijk materiaal wordt gesponsord of ondersteund door TOURISM IRELAND;
   5. identificatoren vervalsen of manipuleren om de oorsprong van materiaal dat via de website wordt overgedragen, te verhullen;
   6. impersonate any person or entity, including but not limited to any TOURISM IRELAND employee, officer, forum or community leader, guide or host, or falsely state or otherwise misrepresent an affiliation with a person or entity;
  2. Uw interacties met andere gebruikers, waaronder de betaling en levering van goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties, waarborgen of offertes die verband houden met dergelijke interacties, zijn uitsluitend tussen u en de andere gebruiker.

  14. Gebruikersinhoud

  1. Het is mogelijk dat u toestemming krijgt om voor bepaalde delen van de website gebruikersinhoud te delen, waaronder de 'community van Ireland.com'. Interactie met de community van Ireland.com wordt, in aanvulling op deze voorwaarden, bepaald door de 'huisregels' van de community van Ireland.com. De huisregels worden geacht in deze voorwaarden te zijn opgenomen en u wordt geacht in te stemmen met de huisregels en deze voorwaarden als u ervoor kiest om gebruikersinhoud of opmerkingen op deze website te plaatsen.
  2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle inhoud, al dan niet geplaatst of ingediend voor commerciële doeleinden, die door een andere gebruiker wordt ingediend, de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van die gebruiker is en dat TOURISM IRELAND geen verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid heeft tot een gebruiker of gebruikersinhoud die is ingediend door andere gebruikers en gepubliceerd op de website. TOURISM IRELAND kan, maar is niet verplicht, de toegang tot de inhoud van een gebruiker die deze voorwaarden schendt, weigeren of beperken.
  3. U erkent en gaat ermee akkoord dat u bij het plaatsen van gebruikersinhoud of opmerkingen, of bij het bekijken van inhoud of opmerkingen op de website in het algemeen of op de community van Ireland.com in het bijzonder, dit op eigen risico doet. U gaat ermee akkoord dat TOURISM IRELAND geen verantwoordelijkheid heeft voor de juistheid, deugdelijkheid of staat van dergelijke gebruikersinhoud, andere inhoud of opmerkingen die zijn ingediend door andere gebruikers. TOURISM IRELAND is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aanstootgevende inhoud of opmerkingen die op de website worden ingediend.
  4. TOURISM IRELAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van materiaal dat op de website wordt geplaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen die op de community van Ireland.com zijn geplaatst (waaronder lasterlijke, smadelijke of schandaliserende opmerkingen of inhoud).
  5. U erkent en gaat ermee akkoord dat de meningen die via de gebruikersinhoud of opmerkingen worden geuit, niet noodzakelijk de meningen van TOURISM IRELAND weerspiegelen.
  6. U erkent en gaat ermee akkoord dat TOURISM IRELAND geen verplichting heeft om de gebruikersinhoud of andere inhoud of opmerkingen die door u of andere gebruikers van de website zijn geplaatst, vooraf te modereren, te analyseren, te onderzoeken, te beoordelen of te controleren.
  7. TOURISM IRELAND heeft geen verplichting om op de website geplaatst materiaal te controleren, maar behoudt zich het exclusieve recht voor om gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te weigeren, publiceren, bewerken of te verwijderen. TOURISM IRELAND kan op elk moment gebruikersinhoud verwijderen.
  8. U mag (door het gebruik van een apparaat, software of handeling) de efficiënte werking van deze website niet hinderen of proberen te hinderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, door handelen of nalaten, het opleggen van een onredelijk of onevenredig grote of zware werklast op de technische infrastructuur van de website (door massa-e-mails of anderszins).
  9. In het geval dat u gebruikersinhoud aanlevert bij TOURISM IRELAND blijft u of de eigenaar van de gebruikersinhoud de auteursrechthebbende. TOURISM IRELAND heeft echter uw toestemming nodig om die gebruikersinhoud te tonen en in sommige gevallen om deze te wijzigen voor de beste weergave, bijvoorbeeld voor verschillende browsers of voor een mobiele website. Door gebruikersinhoud aan te leveren bij TOURISM IRELAND verleent u TOURISM IRELAND een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende wereldwijde, volledig overdraagbare licentie om de gebruikersinhoud te gebruiken, publiceren of te verzenden, of om derden te machtigen om de gebruikersinhoud te gebruiken, publiceren of te verzenden, in elk formaat en op elk bestaand en toekomstig platform. U doet ook voor zover wettelijk mogelijk afstand van alle morele rechten op de gebruikersinhoud. U bent er verantwoordelijk voor dat u alle rechten heeft op wat u plaatst, waaronder de benodigde rechten om de bovenstaande licentie te verlenen.
  10. Als u een zakelijke gebruiker bent en uw bedrijf wil adverteren, dan kunt u dat op de website doen. U gaat ermee akkoord en u erkent dat een dergelijke publicatie of reclame (waaronder berichten in de community van Ireland.com) ('zakelijke inhoud') onder deze voorwaarden en de huisregels vallen. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
  • alle zakelijke inhoud moet verband houden met het bevorderen van toeristische activiteiten op het eiland Ierland;
  • alle zakelijke inhoud moet als zodanig worden vermeld en het belang van de zakelijke gebruiker moet worden bekendgemaakt;
  • alle zakelijke inhoud die in de community van Ireland.com wordt geplaatst, moet relevant zijn voor de specifieke dialoog of het 'draadje'; en
  • alle zakelijke inhoud moet 'gebruiksvriendelijk' en behulpzaam zijn, geformuleerd in conversationele, positieve en niet-agressieve taal en niet het idee oproepen dat de gebruikers van de website worden blootgesteld aan een 'harde verkoopmethode'.

  15. Het recht om gebruikers te verbieden of te beperken

  TOURISM IRELAND kan naar eigen goeddunken de toegang tot de website of uw account (waaronder de community van Ireland.com) en/of uw gebruikersrechten annuleren of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van deze voorwaarden of de huisregels en/of het indienen van beledigende, verstorende, aanstootgevende, irrelevante of niet ter zake doende gebruikersinhoud). In geval van beëindiging van uw toegang of account heeft u geen recht op een vergoeding of compensatie. Indien TOURISM IRELAND uw account uitschakelt, heeft u zonder de voorafgaande toestemming van TOURISM IRELAND niet het recht om een ander account aan te maken om toegang te krijgen tot de website.

  16. Vrijwaring

  U gaat ermee akkoord om Tourism Ireland Limited, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen, schade, onkosten, aansprakelijkheden, kosten of eisen, waaronder juridische kosten die zijn gemaakt of zijn veroorzaakt door een derde als gevolg van

  1. uw gebruik van de website of een deel daarvan (inclusief de community van Ireland.com),
  2. de schending van deze voorwaarden of enige bepaling daarin door u,
  3. alle intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit.

  17. Beperking van de aansprakelijkheid

  Tourism Ireland Limited is niet aansprakelijk voor gebruiksverlies, bedrijfsonderbreking of directe of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst), ongeacht de vorm van actie, door een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Tourism Ireland Limited op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, op welke manier dan ook, door het gebruik van de website.

  18. Toegang tot de informatie die we over u bewaren

  We verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacyverklaring. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

  19. Klachtenprocedures

  Als u een klacht wilt indienen over een bericht, opmerking of inhoud op de website, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: community@tourismireland.com.

  20. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

  De Ierse rechtbanken hebben uitsluitend rechtsbevoegdheid over een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website. De plaats van uitvoering van deze voorwaarden is Ierland. Dit belet Tourism Ireland niet om in een andere jurisdictie een vordering wegens contractbreuk, inbreuk op auteursrecht of anderszins in te stellen inzake deze voorwaarden of deze website. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, of met het onderwerp of de samenstelling (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) daarvan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving.

  21. Voortbestaan

  Deze voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van de toegangsrechten of het account van een gebruiker.